Over Tropad

Effectief communiceren is een vak apart

Praten kan iedereen, maar effectief communiceren is een vak apart. Want:

  • Zeg je wat je bedoelt?
  • Hoort men wat je zegt?
  • Begrijpt iedereen wat je zegt?
  • Begrijpen is iets anders dan instemmen!
  • Instemmen is iets anders dan doen!

Communiceren. Het lijkt zo makkelijk. Toch gaat het in de praktijk vaak mis. Vooral als we een ander willen overtuigen en moeten samenwerken.
In een digitale wereld denken we alles te kunnen automatiseren,
maar menselijke processen zijn niet te automatiseren.
- Roelof van Zanden -
Om klanten te overtuigen van briljante plannen en geniale ideeën blijven veel adviseurs praten. Over waarom het zo’n geweldig plan of idee is. De Unique Selling Points worden benoemd, of – met een beetje geluk – de User Benefits. Geweldig, maar de klant zegt “Nee” en kiest voor een ander.
Om medewerkers in beweging te krijgen blijven veel leidinggevenden praten. Over wat er moet gebeuren en waarom. Er worden opdrachten gegeven, targets vastgesteld en beoordelingsgesprekken gevoerd. Maar toch komt niet iedereen in het team in beweging.
Dat kan anders!

In de communicatie en samenwerking met anderen gaat het te vaak over de inhoud. De beleving, emoties en energie worden vaak doodgezwegen. Maar juist door hier woorden aan te geven, het bespreekbaar te maken en écht te horen wat er gezegd wordt, gebeurt er iets magisch. Er ontstaat openheid.

Deze openheid zorgt voor impact. En met impact bedoel ik dat je invloed uitoefent op anderen, zonder dwang of misbruik te maken van een machtspositie. Met impact bedoel ik ook dat anderen jou als autoriteit accepteren. Het resultaat? Vaker een “Ja, graag!” in plaats van een “Nee” of “Ja, maar”.

Over Roelof van Zanden


Veel mensen zijn vergeten waar ze vandaan komen. Jammer, want je roots bepalen voor een groot deel je identiteit.


Ik vertel je waar ik vandaan kom, zodat jij snapt waarom ik doe wat ik doe.

Mijn vader was een hotellier en het gastheerschap is mij met de spreekwoordelijke paplepel ingegoten. Ik zag mezelf nog geen horecazaak runnen en ben de aannemerij ingerold. Gaandeweg hield ik me steeds meer bezig met kwaliteitszorg en ISO-trajecten. Daar heb ik veel van geleerd en de belangrijkste les was:

Kwaliteit is mentaliteit
Wat ik ontdekte is dat de kwaliteit alleen verhoogd wordt als mensen veranderen, in beweging komen. Maar voordat dat gebeurt moeten mensen zich comfortabel voelen en het vertrouwen hebben dat het goed komt.
Eisen, wetten, regels, targets, boetes, prestatie-indicatoren: het helpt niet!


Every manager of metrics has an opportunity to become a leader of people.
- Simon Sinek -
Voor de goede orde, ook al ben je specialist, je moet je realiseren dat het niet om jou draait. Mensen vertrouwen geven en zich comfortabel laten voelen, werkt wel! En laat ik dat nu als zoon van een hotellier goed kunnen.
In mijn werkwijze heb ik drie uitgangspunten:

  1. Ieder mens is uniek.
  2. Ieder mens heeft zijn eigen kwaliteiten, ontwikkelpunten en leerbehoeften.
  3. Mensen maken een organisatie (en de wereld) een beetje mooier.

Met deze uitgangspunten in het achterhoofd leer ik professionals effectief communiceren en samenwerken.
Wil je weten hoe ik dat doe?