De samenwerking is sterk verbeterd


Mijn team bestond uit een groep individuen met verschillende leiderschapsstijlen. Met elkaar praten deden ze wel, maar niet alles werd besproken. Onbewust werkten mensen elkaar soms tegen. Het zorgde voor spanningen in het managementteam. Dat kwam de bedrijfsresultaten niet ten goede. Er moest iets gebeuren.

Ik heb Roelof inschakelt voor een tweedaagse teambuildingtraining. Waar ik van te voren over twijfelde is of Roelof iedereen mee zou krijgen. In zo’n training wordt van je verwacht om je kwetsbaar op te stellen: zou dat gebeuren of zouden mijn mensen de hakken in het zand zetten?

Voorafgaand aan de training is Roelof als observator bij een MT-overleg aangeschoven. Direct na dit overleg deelde hij zijn bevindingen. Hij confronteerde mijn team op een vriendelijke, nuchtere manier met wat hij zag gebeuren. Zijn analyse was scherp. Eén van de MT-leden zei naderhand: “Hé, dat zag hij wel goed.”

De training zelf was bijzonder waardevol. De eerste trainingsdag begon met een echte calamiteit op ons kantoor, terwijl wij extern waren. Roelof speelde daar mooi op in. De kern van het probleem in het MT werd meteen zichtbaar. Wat Roelof vooral heeft gedaan is de managers zelf oplossingen laten bedenken. Daarvoor stelde hij vragen als “Wat doet dat met je?” of “Wat gebeurde er nu eigenlijk?”.

De training staat de MT-leden nog helder voor de geest; er wordt nog steeds over gesproken. Maar dat is niet het belangrijkste: Ik zie dat de managers nu veel beter met elkaar samenwerken. Het eigenbelang heeft plaats gemaakt voor elkaar helpen als dat nodig is. Dat is pure winst!

Ik zie ook dat de communicatie tussen het MT en de staf is verbeterd, omdat de MT-leden nu beter met elkaar communiceren. Goed voorbeeld doet goed volgen.

Rest mij te zeggen dat Roelof een ontzettend aardige kerel is waar je prima een biertje mee kan drinken. Hij is zakelijk, maar ook open over zijn privéleven. In vergelijking met andere trainers – ik heb behoorlijk wat vergelijksmateriaal – is Roelof echt en oprecht. Een groter compliment kan ik hem niet geven.


***

Jeroen Pel | Manager Back Office bij UWV

UWV staat voor Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen. UWV zorgt voor uitvoering van de werknemersverzekeringen, zoals de WW, WIA, WAO, WAZ, WAZO en Ziektewet. Daarnaast biedt UWV arbeidsmarkt- en gegevensdiensten. Het uitvoeringsinstituut is een zelfstandig bestuursorgaan en werkt in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.