Van een club enthousiastelingen naar een enthousiast team


De omgeving waarin accountants en belastingadviseurs opereren is aan verandering onderhevig. Idealiter speel je daarop in, als team.

Mijn team bestaat uit specialisten uit verschillende generaties. Stuk voor stuk sterke individuen met veel vakkennis. Er wordt veel samengewerkt, maar ik zag ook dat sommige mensen niet altijd met elkaar op één lijn zaten.

De een heeft nu eenmaal meer moeite met verandering dan de ander; het maakt sommige mensen wat onzeker. Anderen zien kansen en willen die kansen direct grijpen. Maar hoe zorg je ervoor dat iedereen een verandering gaat zien als kans en dat alle teamleden de schouders eronder willen zetten?

Er moest iets veranderen aan de manier waarop we als team communiceren. Ik besefte me namelijk dat eigenlijk iedereen hetzelfde wil. Maar soms ontstaat er ruis op de lijn, waardoor je elkaar niet helemaal begrijpt. Als gevolg daarvan maken we niet optimaal gebruik van alle kansen en mogelijkheden die er zijn.

Ik had iemand nodig die ons helpt als team beter te communiceren. Iemand die ons uit de waan van de dag haalt. Iemand met een frisse kijk op zaken en een heldere visie. Daarom heb ik Roelof van Zanden benaderd om mij en mijn collega’s te begeleiden in dit veranderingsproces. Mijn vraag aan Roelof was of hij ons handvatten kon geven om beter te communiceren. Als collega’s onderling, maar ook als uitvoerende versus leidinggevende.

Het is heel knap hoe Roelof omgaat met mensen die zich ondergewaardeerd voelen. Roelof maakt je er op een mooie manier van bewust dat iedereen zijn best wil doen, maar dat er meerdere wegen zijn die naar Rome leiden. Hij leert je om anders te kijken. Hij gaat op een natuurlijke manier het gesprek aan. Hij maant je om op te houden met mopperen en om verantwoordelijkheid te nemen. Hij daagt je telkens weer uit om te praten. En hij geeft je gereedschappen waarmee je aan de slag kunt.

Mijn medewerkers gaven aan dat ze het traject best confronterend vonden. Gelukkig gaven ze ook aan dat het goed is om te leren op een andere manier te communiceren. Hun reacties: “Er is meer ruimte gekomen voor mijn kant van het verhaal” of “Ik zie nu veel beter waar mijn verantwoordelijkheid ligt.”

Door de training en Roelofs manier van werken zie ik dat mijn medewerkers meer begrip voor elkaar hebben, dat ze meer met elkaar communiceren over het werk, dat er rekening wordt gehouden met het groepsbelang zonder het belang van het individu uit het oog te verliezen.

Van een club enthousiastelingen heeft Roelof een enthousiast team gemaakt!

Jan Bloemsma | Accountant bij Bloemsma+Faassen Accountants en belastingadviseurs

Bloemsma+Faassen Accountants en belastingadviseurs ziet de financiële administratie als vertrekpunt om ondernemers te adviseren en begeleiden. Weten wat er gebeurt, hoe het gebeurt én waarom het gebeurt. De ervaren en vakkundige accountants en belastingadviseurs trekken lessen uit de cijfers om samen met ondernemers te werken aan een financieel gezonde toekomst van hun bedrijf.