Werken met groepen

Werken in of met een groep vereist andere vaardigheden dan een een-op-een situatie. En dan is ook nog iedere groep weer anders. In de ene groep functioneer je beter dan in de andere. Maar hoe kan dat eigenlijk? Kom je wel eens uit een vergadering met het idee dat je niet alles hebt kunnen of durven zeggen? En als je dat wel gedaan had, dat het eindresultaat dan beter was geweest? Om effectiever te zijn in een groep is het handig om te weten hoe groepen functioneren. In de training van Tropad leer je het groepsproces te doorzien en wat je kunt doen om zelf én als groep beter te functioneren.
Het zijn vaak onbewuste gedragingen van mensen die de effectiviteit beïnvloeden. Er spelen verschillende belangen die je niet altijd kent. Iedereen heeft zo zijn rol, formeel en informeel. Je hebt dus te maken met zichtbare symptomen van onzichtbare processen.

Ook de ontwikkeling van de groep is van belang: de groep gaat als geheel door verschillende fasen en iedere fase vraagt om een eigen aanpak. Kunnen vaststellen in welke fase je als groep zit en zicht hebben op hoe je hier zelf in staat, zijn belangrijke vaardigheden.

Training Werken met Groepen

Tijdens de training Werken met Groepen bieden de trainers van Tropad je allerlei tools om de groep te observeren en deze onzichtbare processen te gaan zien. Op basis van de kennis van groepsdynamiek die je hebt opgedaan kun je het groepsproces beter duiden en zo kun je een goede strategie bepalen om het meeste uit jezelf en de andere groepsleden te halen. Je krijgt meer zicht op je eigen overtuigingen en wat dit doet in de groep. Je leert de fase, waarin de groep zich bevindt, herkennen.

Ervarend leren vormt een belangrijk onderdeel van deze Tropad training. Als deelnemende groep ben je deel van het lesmateriaal. De groepsdynamiek van dat moment koppelen we aan de gangbare theorieën en modellen. Zo herken je de theorie direct in de praktijk. We benutten ook de ervaringen op je eigen werkvloer. Nadat je de workshop succesvol hebt afgesloten, ben je in staat het geleerde snel toe te passen en de training voor jezelf en de groep te laten werken.

Duur van de training

De training Werken met Groepen duurt in totaal acht dagdelen. Dit kan zowel in-company als op een externe locatie. Mocht je behoefte hebben aan coaching over dit onderwerp op individueel niveau, dan behoort dit ook tot de mogelijkheden.

Meer informatie over data en prijzen vind je op het inschrijfformulier.

Interesse?

Wilt u deze training volgen? Schrijf u dan in.