Adviseren en beïnvloeden gaan hand in hand. Hoe goed een advies of plan ook is, het is nooit vanzelfsprekend dat de ander daar ook meteen enthousiast over is. Als adviseur is het dan niet voldoende dat je je eigen vakgebied beheerst. Het is juist van belang dat je in staat bent om samen met de klant het probleem helder te krijgen, een vertrouwelijke band met hem opbouwt en in staat bent om te improviseren op het moment dat het gesprek een volslagen andere wending neemt dan verwacht.
We zijn vaak geneigd om in een adviserende rol onze eigen vondst als het ei van Columbus aan te bieden. We beroepen ons op kennis of macht, zonder daarbij oog te hebben voor de realiteit van de ander. Het is veel slimmer om in te spelen op de drijfveren van de persoon of groep die je wilt overtuigen. Je legt jouw advies dan niet op, maar functioneert als een beïnvloedende factor. Een procesbegeleider wiens plannen en ideeën succesvol worden ontvangen.

Training adviseren en invloed verwerven

Het begeleiden van een adviesproces en de beïnvloedende rol die je daarbij als adviseur of projectleider speelt is dus geen gesneden koek. Bij Tropad bieden wij je een intensieve meerdaagse training om te werken aan jouw adviserende kwaliteiten. De trainers van Tropad putten uit hun eigen jarenlange ervaringen als adviseur om je zo een nieuwe kijk op het beïnvloedings- en adviseringsproces te geven. De dagelijkse praktijk is hierbij het uitgangspunt. Tijdens de training wordt dan ook geoefend op diverse realistische situaties. Je krijgt zo een beter inzicht in je eigen functioneren als adviseur of projectleider. Het trainingsprogramma zal hierbij worden aangepast aan de ervaring en wensen van de deelnemende groep. Na afloop heb je alles in huis om geloofwaardig te functioneren in je rol van adviseur.

Interesse?

Er worden momenteel nog geen cursussen aangeboden, maar mocht je belangstelling hebben, dan kunnen we je informeren zodra we deze cursus gaan organiseren.