Adviseren en invloed verwerven

Adviseren en beïnvloeden gaan hand in hand. Hoe goed een advies of plan ook is, het is nooit vanzelfsprekend dat de ander daar ook meteen enthousiast over is. Als adviseur is het dan niet voldoende dat je je eigen vakgebied beheerst. Het is juist van belang dat je in staat bent om samen met de klant het probleem helder te krijgen, een vertrouwelijke band met hem opbouwt en in staat bent om te improviseren op het moment dat het gesprek een volslagen andere wending neemt dan verwacht.

Lees meer


Leidinggeven

Vakkundig leidinggeven bestaat uit meer dan het geven van opdrachten en erop toezien dat deze naar behoren worden uitgevoerd. Een beetje leidinggevende is een goed begeleider en een goed luisteraar. Iemand die in staat is zodanig te coachen dat de ander zijn taak volstrekt zelfstandig uit kan voeren. Wij bieden een breed scala aan opleidingen aan op het gebied van leidinggeven.

Lees meer


Samenwerken

Samenwerken aan uitdagende doelen, dat geeft medewerkers veel voldoening. Maar ook echt samen kúnnen werken is niet vanzelfsprekend. Collega’s of afdelingen begrijpen elkaar verkeerd en luisteren niet goed naar elkaar. Soms worden onderlinge persoonlijke contacten zelfs vermeden. Er wordt langs elkaar heen gewerkt en de afstand tussen werkvloer en management is te groot geworden. Het grotere, gezamenlijke belang is uit het oog en doelen zijn ver weg. Hoe kun je in die dynamiek ervoor zorgen dat je eigen belangen met die van anderen samen gaan, zonder dat dit ten koste gaat van de relatie en de samenwerking?

Lees meer


Werken met groepen

Werken in of met een groep vereist een andere aanpak dan een-op-een situatie. Iedere groep is weer anders. Je hebt te maken met verschillende communicatiestijlen en belangen van groepsleden. Het is dan belangrijk om overzicht te hebben in de groepsverbanden, te weten hoe groepsdynamiek precies werkt en hoe je de interactie tussen groepsleden in positieve zin kunt bevorderen.

Lees meer

Coaching

Wij coachen je in een intensief proces om jouw persoonlijke doelen te bereiken. Of dat nu is op je huidige werkplek of dat je gaat voor een compleet nieuwe uitdaging.

Lees meer


Organisatieadvies

Zorgen voor de beste match tussen uw mensen en uw organisatie. Dat is waar Tropad graag aan bijdraagt, vanuit jarenlange ervaring in het aanjagen, maar ook begeleiden van veranderingsprocessen.

Lees meer